Oplæg til Jubilæumsudstilling 75år

Revideret: 08-03-20

1) Lokaler
Vi har nu tilsagn om at kunne udstille i ‘Kunsthal ved siden af’ på Frederiksø 18D, 1.sal, 5700 Svendborg fra d.12.-27. september. Lokalerne er til rådighed 4 dage inden og 3 dage efter til opsætning og nedtagning.

2) Økonomi
På vedl. planer og billeder kan man se lokalerne og hvor meget plads der er til rådighed. Klubben yder et tilskud på 500 kr. til hver udstiller, mod kvitteringer for print og indkøb. Udgifter udover det bevilligede, betales af de enkelte udstillere. Fællesudgifter til lokaleleje, print af flyers, annoncering m.v. betales af klubben.

3) Billeder
Kravet om ensartethed i billedstørrelse og rammer er fraveget, med det nye og større lokale. Dvs. at allerede eksisterende billeder fra tidligere udstillinger o.a. kan indgå. Medlemmerne står selv for print af nye billeder samt ophængning/nedtagning af det udstillede.
Vi har fået tilbud på print fra Nowhuset og Click. (se link herunder)  Medlemmerne bestemmer selv hvor de vil ha’ printet.

4) Vagt
Udstillerene skal selv holde vagt i perioden. Åbningstider bliver daglig fra kl. 13-17 (mandage lukket) og det er aftalt at der så vidt mulig skal være to vagter tilstede. Vagtplan (se link herunder) vil  løbende blive udfyldt. Send venligst jeres ønsker/tilbud om vagt til Bente tomba@youmail.dk og gerne for flere dage (Husk: Dato, – Vagt 1 og Vagt 2)  

5) Behov
I bedes oplyse antal og størrelser på de billeder, I kunne tænke jer at udstille. Det til rådighed værende udstillingsareal vil så blive fordelt mellem de interesserede. Der er også mulighed for at anvende arealet mellem søjlerne, hvis der er behov.

Venlig hilsen
Udstillingsgruppen

Link herunder åbner i nyt faneblad.

Link til PDF: Kunsthal Plan Med Mål 1 100

Link til PDF:  Rabat på Print